Par mums

Sākot ar SIA „Ekotermija” dibināšanu 2004. gadā uzņēmums piedāvā saviem klientiem šādus pakalpojumus:

-  katlu māju iekārtu piegāde;

-  katlu māju iekārtu uzstādīšana;

-  katlu māju iekārtu apkalpošana;

-  katlu māju projektēšana;

-  katlu māju iekārtu palaišanas-ieregulēšana;

-  katlu māju pilnā izbūve.

Mūsu mērķis ir pilnībā apmierināts klients. Apkalpojot katlu mājas, mēs nodrošinām nepārtrauktu iekārtu darbību un nepārtrauktu ražošanas procesu klientu uzņēmumos.

 

Latvijā mēs piedāvājam savu produkciju:

- tvaika un apkures kaltus;

- gāzes, dīzeļdegvielas, mazuta un kombinētus degļus;

- ūdens attīrīšanas un sagatavošanas iekārtas;

- siltummaiņus;

- tvaika un kondensāta līniju armatūru (drošības vārsti, regulatori, kondensāta

  novadītāji);

- ķīmiskus reaģentus;

- tehnisko sāli.

SIA „Ekotermija” cieši sadarbojas ar UAB „Termolink”, šādā veida nodrošinot nepārtrauktus servisa pakalpojumus Latvijā un Lietuvā un piedāvājot saviem klientiem visplašāko produkcijas un rezerves daļu klāstu siltumtehnikas jomā.

Mūsu darbinieki ir sertificēti veikt uzstādīšanas, palaišanas, ieregulēšanas un apkopes darbus šādu ražotāju iekārtām:

-Riello;
-Buderus;
-Ecoflam;
-ICI Caldaie.

Mūsu darbinieku kvalifikāciju valsts mērogā apstiprina Latvijas Gāze un Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības speciālistu sertifikācijas centrs.