Partneri

Mūsu uzņēmums ir vairāku iekārtu ražotāju autorizēts (pilnvarots) pārstāvis Latvijā. Šādi ražotāji ir:
 

ICI Caldaie
Katlu un katlu māju iekārtas

Ecoflam Bruciatori
Degļi

Elco
Degļi

 


Spirotech
Ūdens attīrīšanas un sagatavošanas iekārtas

TLV
Tvaika un kondensāta līniju armatūra

VYC Industrial
Drošības vārsti

 
 
Mūsu projektos piedāvātu iekārtu piegādātāji ir:
   

Garioni Naval
Katlu un katlu māju iekārtas

Cochran
Katli un degļi

ELTE
Siltummaiņi

 Mival
Tvaika un kondensāta līniju armatūra

Ayvaz
Tvaika, kondensāta un ūdens līniju armatūra

Giuliani Anello
Vidējā un zemā spiediena gāzes armatūra


 
Danfoss
Regulēšanas armatūra