Katli

Gadījumā, ja Jūsu uzņēmumā ir uzstādīti vecie katli vai iekārtas, kuru lietderība vai darbība Jūs neapmierina vai Jūs uzskatāt, ka to lietderība varētu būt augstāka, mēs piedāvājam Jums uzsvērt iespējas nomainīt šos katlus un iekārtas vai veikt dažādus pasākumus to lietderības paaugstināšanai. Mūsdienu katli nodrošina lielāku lietderības koeficientu, pateicoties savai konstrukcijai, izmēriem un izolācijas īpašībām.

Zemāk šajā sadaļā Jūs varat atrast mūsu piedāvātus katlus un papildus aprīkojumu katlu mājām:
- tvaika katlus;
- tvaika ģeneratorus;
- ūdenssildāmos katlus;
- katlu vadības un automātikas ierīces;
- ekonomaizerus;
- deaeratorus;
- nopūšanas tvertnes;
- ūdens mīkstināšanas iekārtas;
- paraugu dzesēšanas ierīces;
- nopūšanas sistēmas;
- ūdens uzkrāšanas tvertnes;
- boilerus.

Mūsu piedāvātie katli var izmantot kā kurināmo:
- dabas gāzi;
- sašķidrināto propāna gāzi (LPG);
- dīzeļdegvielu;
- mazutu.

Mūsu piedāvātie ūdenssildāmie katli:
- ūdenssildāmie katli ar jaudu 22 kW – 12000 kW;
- ūdenssildāmie kondensācijas katli ar jaudu 68 kW – 2300 kW.

Mūsu piedāvātie tvaika katli:
- divgājienu un trīgājienu tvaika katli ar jaudu 70 kW – 11600 kW un tvaika ražību 100 kg/h – 17000 kg/h;
- elektriskie tvaika ģeneratori ar jaudu 7 kW – 180 kW un tvaika ražību 9,5 kg/h – 244,5 kg/h;
- tvaika ģeneratori ar jaudu 84 kW – 5582 kW un tvaika ražību 120 kg/h – 8000 kg/h.

Mūsu piedāvātie pārkarsēta ūdens katli:
- divgājienu un trīgājienu pārkarsēta ūdens katli ar jaudu 233 kW – 11628 kW.

Mūsu piedāvātie diatermiskās eļļas ģeneratori:
- diatermiskās eļļas ģeneratori ar jaudu 116 kW – 9302 kW.

Mūsu piedāvātie iztvaikotāji:
- iztvaikotāji ar jaudu 233 kW – 9302 kW ar tvaika ražību 340 kg/h – 13600 kg/h.

Lūdzam griezties pie mums arī tādos gadījumos ja Jums jau ir uzstādīti mūsu sadarbības partneru iekārtas un Jums rodas kādi jautājumi!